Προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «STRENGTHEN»

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υλοποίησε με επιτυχία τα προγράμματα κατάρτισης με τίτλους: «Πιστοποιημένο στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου» και «Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων» στο πλαίσιο του έργου «STRENGTHEN». Τα προγράμματα απευθύνονταν σε εργαζόμενους και επιχειρηματίες, που κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και έχουν αποφοιτήσει από αντίστοιχες σχολές ή εκπαιδευτικά ιδρύματα ή έχουν διετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Attachments