Συμμετοχή σε επιχειρηματική έκθεση στο Μπλαγκόεβγραντ

Σερραϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτοδιατροφικό τομέα, στις κατασκευές και στον τουρισμό, επισκέφθηκαν στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2022 το Blagoevgrad της Βουλγαρίας προκειμένου να συμμετάσχουν σε Β2Β συναντήσεις και σε έκθεση στο πλαίσιο του έργου STRENGTHEN που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να κάνουν γνωστά τα προϊόντα τους στη γείτονα και παράλληλα να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας για μελλοντικές συνεργασίες. Το Επιμελητήριο Σερρών στηρίζει κάθε προσπάθεια για εξωστρέφεια και ανάδειξη των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων- μελών του.