Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το έργο STRENGTHEN  μπορείτε να επικοινωνείτε με κάθε εταίρο στα στοιχεία που εμφανίζονται παρακάτω:

Επικεφαλής Εταίρος: Επιμελητήριο Σερρών                                       

Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες

Αρμόδιοι επικοινωνίας: Θωμαή Μπόζιου, Βίκυ Μπίτσιου

Υπεύθυνη έργου / Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Θωμαή Μπόζιου

Υπεύθυνη Οικονομικών: Κατερίνα Τζήμουλα

Τηλ: +3023210 99732, 99744

Φαξ: +302321099740

Email: [email protected]

Εταίρος 2: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε

Τέρμα Ομονοίας, 62100, Σέρρες, Ελλάδα

Αρμόδιος επικοινωνίας: Καλαθάς Αθανάσιος

 Υπεύθυνη έργου: Ματζιάρη Χρυσούλα

Υπεύθυνος Οικονομικών: Καλαθάς Αθανάσιος

Τηλ.: +0302321045405

Φαξ: +0302321051861

Email: [email protected]

Εταίρος 3: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο – Μπλαγκόεβγκραντ

23, Todor Alexandrov str. 6, Μπλαγκόεβγκραντ, Βουλγαρία

Αρμόδιος επικοινωνίας: Romeo Shatev

Υπεύθυνος έργου: Romeo Shatev

Υπεύθυνος Οικονομικών: Borislav Chobanov

Τηλ: +00359 73 885017

Φαξ: +00359 73 885018

Email: [email protected]

Εταίρος 4: European Information and Consultancy Center – BG Regions

9, Pitu Guli str., ορ. 1, 2700 Μπλαγκόεβγκραντ

Αρμόδιος επικοινωνίας: Adriana Krasteva

Υπεύθυνη έργου: Adriana Krasteva

Υπεύθυνη Οικονομικών: Tatyana Kozhuharova

Τηλ: +00359897600974

Φαξ: –

Email: [email protected]