Водещ партньор: Търговско-промишлена палата- Серес

ул.П. Костопулу 2, Серес

Лице за контакт: Thomai Boziou, Vicky Mpitsiou

Ръководител на проекта: Thomai Boziou

Финансов мениджър: Катерина Цимула

Тел.: +3023210 99732, 99744

Факс: +302321099740

Имейл: [email protected]

 

 

ПП2: Център за учене през целия живот на Регион Централна Македония

Terma Omonoias Str., 62100, Серес, Гърция

Лице за контакт: Калатас Атанасиос

Ръководител на проекта: Matziari Chrysoula

Финансов мениджър: Калатас Атанасиос

Тел.: +0302321045405

Факс: +0302321051861

Имейл: [email protected]

 

ПП3: Търговско-промишлена палата – Благоевград

ул. Тодор Александров, 23,ет. 6, Благоевград, България

Лице за контакт: Ромео Шатев

Ръководител на проекта: Ромео Шатев

Финансов мениджър: Борислав Чобанов

Тел: +00359 73 885017

Факс: +00359 73 885018

Имейл: [email protected]

 

ПП4: Европейски информационен и консултантски център – БГ региони

ул. Питу Гули 9, ет. 1, 2700 Благоевград

Лице за контакт: Адриана Кръстева

Ръководител на проекта: Адриана Кръстева

Финансов мениджър: Татяна Кожухарова

Тел: +00359897600974

Факс: –

Имейл: [email protected]