ΠΕ1: Διοίκηση (Διαχείριση) Έργου & Συντονισμός           

 • Διοίκηση (Διαχείριση) Έργου
 • Συναντήσεις έργου
 • Πιστοποίηση δαπανών

ΠΕ2: Επικοινωνία & Διάχυση

 • Επικοινωνιακό πλάνο
 • Επικοινωνιακό υλικό και προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου και ενημέρωση περιεχομένου
 • Τελικό Συνέδριο

ΠΕ3: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης προϊόντων

 • Επιχειρηματικές αποστολές και B2B συναντήσεις
 • Συμμετοχή σε επιχειρηματικές εκθέσεις

ΠΕ4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δεξιότητες

 • Επιμορφωτικά σεμινάρια
 • Ενημερωτικά εργαστήρια για τον θεσμό των συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών

ΠΕ5: Διαμόρφωση κοινής στρατηγικής για την μελλοντική ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στην διασυνοριακή περιοχή

 • Συναντήσεις / ομάδες εστίασης για τη διερεύνηση της δημιουργίας ανταγωνιστικών συνεργατικών σχηματισμών (clusters)
 • Εκπόνηση κοινής στρατηγικής και σχεδίου δράσης
 • Συμφωνία μελλοντικής συνεργασίας