Ποια είναι τα οφέλη από τη συμμετοχή μου στο έργο;
  • Οι επιχειρηματίες θα επωφεληθούν από σεμινάρια κατάρτισης και θα αναπτύξουν επιχειρηματικές γνώσεις, θα αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και συμπεριφορές / νοοτροπίες τους
  • Οι νέοι άνεργοι δυνητικοί επιχειρηματίες θα επωφεληθούν από το έργο παρέχοντάς τους πρόσβαση σε σχετικά με τους υπό εξέταση κλάδους δίκτυα (πελατών, προμηθευτών), καθώς θα έρθουν σε επαφή με εδραιωμένους/καταξιωμένους επιχειρηματίες στον τομέα ενδιαφέροντός τους
  • Οι φορείς άσκησης πολιτικής θα επωφεληθούν από το έργο συμμετέχοντας σε ομάδες εστίασης για τη διερεύνηση ανταγωνιστικών clusters και τη διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για το σχεδιασμό μελλοντικής πολιτικών συνεργατικών σχηματισμών (clusters)
Το έργο υποστηρίζει σε βάση προτεραιότητας κάποιους τομείς;

Ένας από τους στόχους του έργου είναι η αξιοποίηση ευκαιριών για διασυνοριακή συνεργασία με την ανάπτυξη κοινών μηχανισμών και δράσεων σε στρατηγικά ζητήματα, όπως η δημιουργία συνθηκών για τη μελλοντική ανάπτυξη ανταγωνιστικών διασυνοριακών συνεργατικών σχηματισμών (clusters).

Μεταξύ των δράσεων του έργου είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης διασυνοριακών συνεργατικών σχηματισμών (clusters) σε στρατηγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας (αγροδιατροφή, οικοδομικά υλικά / κατασκευές, αειφόρος τουρισμός και δημιουργική βιομηχανία) με την υλοποίηση συναντήσεων / ομάδων εστίασης για τη διερεύνηση της δημιουργίας ανταγωνιστικών συνεργατικών σχηματισμών (clusters).

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του έργου;

Ακολουθείστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα του έργου για όλα τα νέα σχετικά με τις τρέχουσες και τις επερχόμενες δράσεις μας.

Για περισσότερες πληροφορίες / ερώτηση / διευκρίνιση, ποιον μπορώ να ρωτήσω;

Στείλτε μας ένα email στο [email protected] ή στο [email protected]. Θα χαρούμε πολύ να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας