Συνάντηση / Focus Group

Το Επιμελητήριο Σερρών, Επικεφαλής Εταίρος του έργου STRENGTHEN, διοργανώνει συνάντηση – εστιασμένη  συζήτηση (Focus Group) σχετικά με την διερεύνηση των συνθηκών δημιουργίας ανταγωνιστικών διασυνοριακών cluster στον τομέα της Αγροδιατροφής. Στην συνάντηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από την τοπική αυτοδιοίκηση, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, και επιχειρηματίες.

Η συνάντηση θα γίνει την 14/12/2022 στις 10:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Σερρών, (Π. Κωστοπούλου 2, 62100 Σέρρες, 2ος Όροφος), στο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “STRENGTHEN”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.