Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τελικό συνέδριο του έργου STRENGTHEN από το Επιμελητήριο Σερρών

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 03 Ιουλίου 2023 το τελικό συνέδριο του έργου “STRENGTHEN από το Επιμελητήριο Σερρών, στην αίθουσα «Δημήτριος Αναστασιάδης» του Επιμελητηρίου  Σερρών (Π. Κωστοπούλου 2,) στις Σέρρες.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση της χρησιμότητας και των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area – με ακρωνύμιο STRENGTHEN.

Κατά τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου παρουσιάστηκαν από τους Δικαιούχους του έργου όλες οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και τα αποτελέσματα τους, ενώ συζητήθηκαν ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες που σχετίζονται με το έργο.