Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα δύο εργαστήρια Ανάδειξης των Συνεργατικών Σχηματισμών από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 20 Μαρτίου και στις 12 Ιουνίου 2023, τα δύο ενημερωτικά εργαστήρια ανάδειξης των συνεργατικών σχηματισμών για τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους ενδιάμεσους φορείς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στις Σέρρες, από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στόχος των εργαστηρίων ήταν να παρουσιαστούν επιτυχημένοι συνεργατικοί σχηματισμοί που ανήκουν στον τομέα των Οικοδομικών Υλικών / Κατασκευών και της Αγροδιατροφής για την περαιτέρω διάδοση βέλτιστων πρακτικών και την πληροφόρηση των φορέων χάραξης πολιτικής και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Οι επιτυχημένοι συνεργατικοί σχηματισμοί που πήραν μέρος στα ενημερωτικά εργαστήρια είναι το Agri-food Cluster of Central Macedonia – Ag-cluster, το Agro technology Export Cluster – AteCluster, και το Intelligent Solutions for Zero-Energy Building – IsZEB.