Εναρκτήρια Συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off Meeting) του έργου STRENGTHEN πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10/11/2021. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στην έδρα του Επιμελητηρίου Σερρών και συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι του έργου έθεσαν τις βάσεις για την ομαλή υλοποίηση του έργου και συζήτησαν τα βασικά στοιχεία του έργου, τις αρχές υλοποίησης του έργου, τις βραχυπρόθεσμες ενέργειες και τα επόμενα βήματα.