Διοργάνωση Τελικού Συνεδρίου του έργου STRENGTHEN

Το Επιμελητήριο Σερρών διοργανώνει το τελικό συνέδριο του έργου “Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area” – με ακρωνύμιο “STRENGTHEN, που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 03 Ιουνίου, 2023, στην αίθουσα «Δημήτριος Αναστασιάδης» του Επιμελητηρίου  Σερρών (Π. Κωστοπούλου 2,) στις Σέρρες, στις  11:00.

Κατά τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου θα παρουσιαστούν από τους Εταίρους του έργου όλες οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και τα αποτελέσματα τους, ενώ θα συζητηθούν ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες που σχετίζονται με το έργο.