Δεύτερο Εργαστήριο Ανάδειξης του Θεσμού των Συνεργατικών Σχηματισμών

Το ΚεΔιΒιΜ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Εταίρος του έργου STRENGTHEN, διοργανώνει το δεύτερο ενημερωτικό εργαστήριο με τίτλο: “Ανάδειξη του Θεσμού των Συνεργατικών Σχηματισμών”, το οποίο απευθύνεται σε ενδιάμεσους φορείς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν επιτυχημένοι Συνεργατικοί Σχηματισμοί (clusters) που ανήκουν στον τομέα της Αγροδιατροφής, έχοντας ως στόχο την πληροφόρηση για τον Θεσμό των Συνεργατικών Σχηματισμών και τη Διάδοση Βέλτιστων Πρακτικών.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023, στις 11:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του FILLIPOS XENIA HOTEL (Οδός Αγίας Σοφίας 1, Σέρρες) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου STRENGTHEN.

Το έργο STREΝGTHEN συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από τους Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”.