2-ра среща в Благоевград

В петък, 24.06.2022 г., в сградата на Търговско-промишлена палата – Благоевград, ул. Тодор Александров 23, Благоевград, се проведе 2-рата среща на партньорите по проект STRENGTHEN с представители на всички партньори по проекта

По време на срещата проектът обсъди бъдещи дейности, проблеми и решения при изпълнението и процедури за докладване на напредъка на проекта.