Въпрос: Какви са ползите от участието ми в проекта?
  • Предприемачите ще се възползват от обучителни семинари и ще развият бизнес знания, ще надградят своите умения и нагласи.
  • Младите безработни потенциални предприемачи ще се възползват от проекта, като им предоставят достъп до мрежи, свързани със сектора (клиенти, доставчици), тъй като те ще се свържат с утвърдени предприемачи в сектора, който ги интересува
  • Политиците ще се възползват от проекта чрез участие във фокус групи за изследване на конкурентни клъстери и формиране на съвместна стратегия и план за действие за проектиране на бъдещи клъстерни политики
Въпрос: Проектът подкрепя ли приоритетно някакви сектори?

Отговор: Една от целите на проекта е да се използват възможностите за трансгранично сътрудничество чрез разработване на общи механизми и действия по стратегически въпроси, като например създаването на условия за бъдещо развитие на конкурентни трансгранични клъстери.

Сред действията по проекта е да се подкрепи развитието на клъстери в стратегически сектори на регионалната икономика (агрохрани, строителни материали / строителство, устойчив туризъм и творческа индустрия) чрез провеждане на фокус групи за проучване на създаването на конкурентни клъстери.

Въпрос: Как мога да бъда информиран за дейностите и събитията по проекта?

Отговор. Следете нашите социални медийни платформи и уебсайт за всички новини относно нашите текущи и предстоящи дейности.

За повече информация/въпрос/разяснения, кого мога да попитам?
Изпратете ни имейл: [email protected] Ще се радваме да отговорим на вашите въпроси