Първа среща по проекта

Стартовата среща на проект STRENGTHEN се проведе в понеделник, 10.11.2021 г. Домакин на срещата беше Търговско-промишлена палата- Серес и всички партньори участваха с представители.

По време на срещата партньорите по проекта поставиха основите за гладкото изпълнение на проекта и обсъдиха прегледа на проекта, принципите за изпълнение на проекта, краткосрочните действия и следващите стъпки.