Трансграничният район има нужда от структури и съоръжения, които ще повишат предприемачеството и конкурентоспособността в района, особено спрямо тези, уязвими към риска от безработица; жени, младежи, хора с увреждания и др.

Предприемачите ще се възползват от обучителни семинари и ще развият бизнес знания, ще надградят своите умения и нагласи.

Млади безработни потенциални предприемачи ще се възползват от проекта, като им предоставят достъп до мрежи, свързани със сектора (клиенти, доставчици), тъй като те ще се свържат с утвърдени предприемачи в сектора, който ги интересува

Политиците ще се възползват от проекта, като участват във фокус групи за изследване на конкурентни клъстери и формиране на съвместна стратегия и план за действие за проектиране на бъдещи клъстерни политики.