РП1: Управление и координация на проекти

 • Управление на проекти
 • Срещи по проекта
 • Разходи за одит

РП2: Комуникация и разпространение

 • Комуникационен план
 • Рекламни материали и промоция в социалните медии
 • Разработване на уебсайт на проекта и актуализация на съдържанието
 • Заключителна конференция

РП3: Интегрирана промоционална програма

 • Бизнес мисии и бизнес срещи
 • Участие в бизнес изложения

РП4: Човешко развитие и умения

 • Обучителни семинари
 • Информационни семинари за институцията на клъстера и разпространение на най-добри практики

РП5: Съвместна стратегия за подобряване на сътрудничеството в трансграничния регион

 • Срещи / фокус групи за проучване на създаването на конкурентни клъстери
 • Обща стратегия и бъдещ план за действие
 • Споразумение за бъдещо сътрудничество