Връзки към програмата

Сайт на програмата
Сайт за европейски регионални политики

 

Европейски линкове

Европейски съюз

Европейска комисия

Европейска политика за съседство и преговори за разширяване

Европейско териториално сътрудничество

 

Гърция

Гръцко правителство

Министерство на икономиката и развитието 

Управляващ орган на програмите за европейско териториално сътрудничество

Регион на централна Македония

Регион източна Македония-Тракия

Децентрализиран регион на Македония-Тракия

 

България

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Област Благоевград –

Област Кърджали

Област Хасково

Област Смолян

 

European observatory for clusters and industrial change

European cluster Collaboration Platform

 

Други полезни връзки

Гръцка екосистема за стартъпи

Предприемачество и малки и средни предприятия (МСП)

Европейска обсерватория за клъстери и индустриална промяна

Европейска платформа за клъстерно сътрудничество